Kapacitetsplan 2018 indeholder ca. 45 delprojekter beliggende på forskellige lokaliteter i og omkring vandløbet. Delprojekternes fordeling på projekttype og økonomi er følgende:

Delprojekterne og økonomien for Kapacitetsplan 2018 fordeler sig sådan:

Kapacitetsplan 2018 Pris (milliarder kr.)
20 grønne oversvømmelsesarealer 0,68
7 skybrudsbassiner 0,15
9 fjernelse af flaskehalse 0,06
Udvidelse af Harrestrup Å og Kagså, 5,7 km 0,19
Total 1,1

 
Du kan læse hele Kapacitetsplanen 2018 i:

› Kapacitetsplan 2018

“Harrestrup Å: Overblik over teknik, økonomi, aftaler” giver et overblik over Kapacitetsprojektet og teknikken, økonomien og de aftaler, der er indgået i forbindelse med Kapacitetsplan 2018.

› Harrestrup Å: Overblik over teknik, økonomi, aftaler