Er du i risiko for oversvømmelser?

Byerne bliver ramt af flere skybrud, stigende havvand, stormflod og i flere områder står grundvandet højt. Der kommer vand fra alle sider, og det rammer mange boliger og arbejdspladser i byerne.

Se her om du er udsat, og hvad der skal til for at klimasikre vores byer.