Hjem

E/F Harrestrup Å

Landlystvej 30

2650 Hvidovre

 

Velkommen til Harrestrup Å

 

 

Grunden hvor ejendommen er opført er beliggende mellem Landlystvej og Holmelundsvej i Hvidovre kommune - direkte ned til Damhusåen, men uden adgang til åen og Vigerslevparken.

 

Grundstykket var tidligere en del af tømrer/snedkervirksomheden Louis Nielsen.

Det har os bekendt været benyttet til oplagring af trykimprægneret træ mv. Muligt har det nederste stykke af grunden også været benyttet til kolonihaver for de ansatte.

 

Som følge af denne anvendelse var dele af grunden lettere forurenet.

 

Mod Landlystvej, hvor der tidligere lå et smedeværksted - Samson - blev der omkring 2002/2003 opført seniorandelsboligforeningen Samsonparken. Mod Holmelundsvej ligger en række villaer.

 

I 2003 blev der - formentlig på foranledning af Samsonparken - af Hvidovre Kommune udarbejdet en lokalplan for grunden med henblik på opførelse af et nyt andelsboligbyggeri med 18 lejligheder - Samsonparken II.

Jfr. lokalplanen var der vejadgang mv. til området gennem andelsboligforeningen Samsonparken.

 

Der blev udarbejdet salgsprojekt og lejlighederne blev sat til salg.

Af ukendte årsager blev lejlighederne ikke solgt.

Omkring 2004/2005 blev lokalplanen og projektet overtaget af firmaet AA-ejendomsudvikling i Herning og ændret fra andelsboliger til 14 ejerlejligheder med navnet E/F Harrestrup Å.

 

Lejlighederne blev udbudt til salg i foråret/sommeren 2005 og blev meget hurtigt solgt.

Indflytning var planlagt til efteråret 2006.

 

Byggeriet startede i efteråret 2005 med udgravning til kælder, fjernelse af forurenet jord mv.

Der er i dag ikke forurenet jord på arealet.

Ret hurtigt blev det klart, at der var problemer.

Grundvandet stod meget højt og kunne trods flere forsøg ikke sænkes.

De kunne ikke støbe fundamentet/bunden til elevatoren som planlagt. Der blev lavet en "sænkekasse" på land, som blev sænket ned i hullet og kælderen blev støbt vandtæt.

Der blev lagt div. dræn og grundvandspumper, der skal køre meget tit for at holde kælderen tør.

Hovedkloakkerne lå lavt, hvorfor der blev lavet pumpebrønde til alt spildevand fra bad og køkken mv.

Vand, varme el mv. skulle føres ind gennem villahaverne fra Holmelundsvej.

 

Vejret var i det hele taget imod entreprenøren, der måske også havde undervurderet, hvor svært det kunne være at bygge langt væk fra Jylland på et forholdsvis lille areal med vanskeligt tilkørselsforhold gennem Louis Nielsen.

Flere forsinkelser opstod og indflytningsdatoen blev i flere omgange udskudt til februar/marts 2007.

 

Mange har taget fotos under forløbet og disse fotos kan ses på de efterfølgende sider.

 

Mange orienteringsmøder, 1. spadestik, stiftende generalforsamling mv. blev afholdt mellem entreprenør og AA-ejendomsudvikling med køberne og en nyvalgt bestyrelse for E/F Harrestrup Å.

Undervejs blev der enighed om flere mindre ændringer på selve byggeriet i forhold til det oprindeligt projekterede.

 

Byggeriet kom først for alvor i gang i starten af 2006 og rigtig mange forskellige håndværkere var involveret. Dog stadig problemer på grund af den megen nedbør, der var i 2006/2007.

 

Indflytningen startede den 1. februar 2007, men der var stadig mange håndværkere i gang med færdiggørelse af lejligheder, belægninger mv. De var her helt frem til omkring maj måned 2007, hvor de sidste flyttede ind.

 

Siden indflytningen og frem til slutningen af 2013 har kun 5 lejligheder skiftet ejere. Så det er stort set "stifterne", der fortsat bor her, hvilket kunne tyde på tilfredshed med byggeriet, omgivelserne mv.

De få lejligheder, der har været udbudt til salg er alle blevet solgt hurtigt og til fornuftige priser.

 

Generalforsamling og sommerfest holdes i juni måned i et partytelt på parkeringspladsen.

 

-----

 

På de efterfølgende sider er som tidligere nævnt div. fotos optaget under og efter byggeriet.

 

Der er fotos fra skybruddet i 2011, hvor vi trods alt slap billigt selvom ejendommen ligger meget lavt. De "eneste" skader der skete på ejendommer var skader i forbindelse med lynnedslag og efterfølgende kortslutninger i de elektriske installationer på elevator mv.

 

Der er diverse regnskaber og andre dokumenter der viser lidt om E/F Harrestrup Å.

 

Der er kontaktoplysninger til bestyrelse m.fl.