Figuren nedenfor viser Kapacitetsprojektets organisering. Kapacitetsplanen skal vedtages i alle kommuner og spildevandsselskaber, der derfor er de endelige beslutningstagere. Aftaleparterne er de ti kommuner og deres spildevandsselskaber.

Forklarende organiseringsopbygning herunder for synshæmmede:

OpbygningGrupper
De ti kommuner og deres 10 spildevandsselskaber
Styregruppe (med en repræsentant fra alle aftaleparter)
Formand: Brian Hansen/HOFOR
Borgmestre og bestyrelsesformænd
(med en repræsentant fra alle aftalparter)
Projektsekretatiatet
v/ Projektleder: Lotte Kau Andersen/HOFOR
Projektgruppe (med en repræsentant fra alle aftaleparter)
Formand: Lotte Kau Andersen/HOFOR
Delprojektgrupper (med en repræsentant fra alle aftaleparter)
Delprojektleder: Lokal Kommune/Forsyning
Ad Hoc arbejdsopgaver
Tovholder: Projektsekretariatet

Borgmestrene og selskabernes bestyrelsesformænd har fulgt projektet tæt og været retningsgivende for projektet. Der afholdes årlige møder, hvor alle borgmestre og bestyrelsesformænd samles til en orientering om projektets status og fremdrift.