Figuren nedenfor viser Kapacitetsprojektets organisering. Kapacitetsplanen er vedtaget i alle kommuner og spildevandsselskaber. Aftaleparterne er de ti kommuner og deres spildevandsselskaber.

Forklaring til organiseringsopbygning, herunder for synshæmmede:
OpbygningGrupper
De ti kommuner og deres 10 spildevandsselskaber
Styregruppe (med en repræsentant fra alle aftaleparter)
Formand: Brian Hansen/HOFOR
Borgmestre og bestyrelsesformænd
(med en repræsentant fra alle aftalparter)
Projektsekretariatet
v/ Projektleder: Lotte Kau Andersen/HOFOR
Projektgruppe (med en repræsentant fra alle aftaleparter)
Formand: Lotte Kau Andersen/HOFOR
Delprojektgrupper (med en repræsentant fra alle aftaleparter)
Delprojektleder: Lokal Kommune/Forsyning
Ad Hoc arbejdsopgaver
Tovholder: Projektsekretariatet

Borgmestrene og selskabernes bestyrelsesformænd har fulgt projektet tæt og været retningsgivende for projektet.