De mange delprojekters geografiske placering ses af oversigtskortet:

Forkortelser:
OV = Online oversvømmelsesareal
SB = Skybrudsbassin
VU = Vandløbsudvidelse
FH = Fjernelse af flaskehalse

Oversigtskort
Oversigtskort

ID.nr. henviser til delprojekter i Projektkatalog 2018. Delprojekter uden specifik lokation er ikke gengivet på oversigtskortet (ID 7.01, ID 9.01 og ID 10.07)

ID 1.xx: Opmagasinering i grønne arealer (oversvømmelsesarealer, online)
ID 2.xx: Forsinkelse og reduktion af overløb og udløb fra afløbssystemet (skybrudsbassiner, offline)
ID 5.xx: Fjernelse af flaskehalse
ID 6.xx: Udvidelse af vandløb
ID 7.xx: Afkobling af opland
ID 9.xx: Opmagasinering i oplandet
ID 10.xx: Styring og overvågning

Kilde/Rådgiver: WSP (tidligere ORBICON)

Hent oversigten over delprojekter i Kapacitetsplan 2018:
Oversigtkort over delprojekters geografiske placering