Hvordan er Harrestrup Å med til at løse fremtidens udfordringer med flere skybrud og oversvømmelser?

Få historien om danmarks største klimatilpasningsprojekt, og hvordan projektet skaber blå og grønne byer.