Offentlig høring

Kapacitetsplanen og en ledsagende Miljøvurdering af planen sendes i efteråret 2018 i 8 ugers offentlig høring i de ti kommuner. På baggrund af høringen kan den endelige plan vedtages, og realiseringen af planen kan begynde.

De ti kommuner har aftalt en fælles høringsperiode i perioden 30. november 2018 – 24. januar 2019.

Når Kapacitetsplanen er vedtaget endeligt, kan realiseringen af planens ca. 45 projekter begynde. Når det enkelte projekt skal planlægges detaljeret, vil alle interesserede blive inviteret til at give deres besyv med, og der vil være fokus på at komme interessenterne i møde og forsøge at skabe naturmæssige og rekreative synergieffekter.