Offentlig høring

Kapacitetsplanen og en ledsagende Miljøvurdering af planen blev sendt i offentlig høring i de ti samarbejdskommuner i efteråret 2018. De ti kommuner havde aftalt en fælles høringsperiode i perioden 30. november 2018 – 24. januar 2019.

På baggrund af høringen blev den endelige plan vedtaget i juni 2019, og realiseringen af planens ca. 45 delprojekter er nu i gang og udføres efter rækkefølgeplanen.

Når det enkelte delprojekt skal planlægges detaljeret, vil alle relevante parter blive inviteret til at give deres besyv med, og der vil være fokus på at komme interessenterne i møde og forsøge at skabe naturmæssige og rekreative synergieffekter.