Kapacitetsprojektet for Harrestrup Å

Ti kommuner i hovedstadsområdet og deres forsyningsselskaber har sammen fået udarbejdet en Kapacitetsplan for Harrestrup Å-systemet.

Harrestrup Å-systemet består af hovedvandløbet Damhusåen og Harrestrup Å samt sidetilløbene Kags Å, Sømose Å, Rogrøften, Bymoserenden og Grøndalsåen.

Samarbejdet handler om i fællesskab at indrette Harrestrup Å og de grønne områder omkring åen, så regnvand ved skybrud kan rummes der, i stedet for at oversvømme borgernes huse og infrastruktur.

Med en ny fælles ”Kapacitetsplan” skal der henover de næste 20 år gennemføres anlægsprojekter for 1,1 mia. kr.

Det er en forudsætning for samarbejdet, at vandselskaberne kan finansiere planens mange delprojekter.

Med Kapacitetsplanen får kommunerne dels håndteret oversvømmelser i nærheden af åen og dels mulighed for at lede mere vand til åen ad skybrudsveje.

Den fælles sikring sker i hovedtræk ved at gennemføre en kombination af anlægsprojekter, der dels forsinker regnvandet i ådalens grønne områder i den nordvestlige opstrøms del af oplandet, og dels lader det løbe hurtigere ud af åen nedstrøms ved Kalveboderne.