Kapacitetsprojektet for Harrestrup Å

Ti kommuner i hovedstadsområdet og deres forsyningsselskaber har sammen fået udarbejdet en Kapacitetsplan for Harrestrup Å-systemet.

Harrestrup Å-systemet består af hovedvandløbet Damhusåen og Harrestrup Å samt sidetilløbene Kags Å, Sømose Å, Rogrøften, Bymoserenden og Grøndalsåen.

Samarbejdet handler om i fællesskab at indrette Harrestrup Å og de grønne områder omkring åen, så regnvand ved skybrud kan rummes der, i stedet for at oversvømme borgernes huse og infrastruktur.

Med en ny fælles ”Kapacitetsplan” skal der henover de næste 20 år gennemføres delprojekter for 1,1 mia. kr.

Se status på delprojekterne i Kapacitetsprojektet ved at klikke på kortet herunder

Det er en forudsætning for samarbejdet, at vandselskaberne kan finansiere planens mange delprojekter.

Med Kapacitetsplanen får kommunerne dels håndteret oversvømmelser i nærheden af åen og dels mulighed for at lede mere vand til åen ad skybrudsveje.

Den fælles sikring sker i hovedtræk ved at gennemføre en kombination af anlægsprojekter, der dels forsinker regnvandet i ådalens grønne områder i den nordvestlige opstrøms del af oplandet, og dels lader det løbe hurtigere ud af åen nedstrøms ved Kalveboderne.

Harrestrup Å, med involverede kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre og Københavns Kommune.
Harrestrup Å, med involverede kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre og Københavns Kommune.