Sammenfattende redegørelse og høringsnotat

Når den offentlige høring er afsluttet udarbejdes der en sammenfattende redegørelse og et høringsnotat. Redegørelse og notat forelægges sammen med den endelige kapacitetsplan til endelig vedtagelse i kommunerne.

Sammenfattende redegørelse

Hørringssvar