Kapacitetsplan 2018 indeholder ca. 45 delprojekter beliggende på forskellige lokaliteter i og omkring vandløbet. Delprojekternes fordeling på projekttype og økonomi er følgende:

Delprojekterne og økonomien for Kapacitetsplan 2018 fordeler sig sådan:
Kapacitetsplan 2018Pris (milliarder kr.)
20 grønne oversvømmelsesarealer0,68
7 skybrudsbassiner0,15
9 fjernelse af flaskehalse0,06
Udvidelse af Harrestrup Å og Kagså, 5,7 km0,19
Total:1,1

 
Du kan læse hele Kapacitetsplanen 2018 i:

Kapacitetsplan 2018

“Harrestrup Å: Overblik over teknik, økonomi, aftaler” giver et overblik over Kapacitetsprojektet og teknikken, økonomien og de aftaler, der er indgået i forbindelse med Kapacitetsplan 2018.

Harrestrup Å: Overblik over teknik, økonomi, aftaler

Evaluering af Kapacitetsplan 2018 med overblik over ændringer siden udarbejdelse af Kapacitetsplan 2018 og screening af deres betydning:

Evaluering af Kapacitetsplan 2018.