Parterne har aftalt en rækkefølgeplan for igangsætning af delprojekterne. Rækkefølgefølgeplanen er opdelt i fire perioder af 5 år. Realiseringen af den samlede plan forventes at ske indenfor 20 år, i perioden 2019 til 2038.

OV: Oversvømmelsesareal
SB: Skybrudsbassin
VU: Vandløbsudvidelse
FH: Fjernelse af flaskehalse

Periode 1: 2019-2023
Id Delprojekter, der igangsættes Kommune
1.01 OV Harrestrup Mose Albertslund
1.02 OV Harrestrup Ballerup
1.14 OV Vigerslevparken 2 København, Hvidovre
1.15 OV Vigerslevparken 2 København, Hvidovre
1.16 OV Kagsmosen Herlev, Rødovre, København
1.17 OV Kagsåparkens Regnvandsprojekt Gladsaxe, Herlev
2.01 SB Haraldsminde Ballerup
6.03 VU Vigerslevparken 2 København
6.04 VU Vigerslevparken 3 København
6.05 VU Kagsåen Herlev, Gladsaxe, København
5.11 FH Underføring Vestkærs Alle København
5.14 FH Kryds rør Hvidovre Storcenter København
5.15 FH Kryds rør Holmelundsvej København
5.17 FH Kryds rør Sønderkær København
5.18 FH Underføring Sydkærsvej København
5.21 FH Underføring Herlev Hovedgade Herlev, København
5.22 FH Underføring Sonatevej Herlev, København
5.23 FH Underføring S-banen Herlev, København
5.24 FH Underføring Kagsmosestien Herlev, København
Periode 2: 2024-2028
Id Delprojekter, der igangsættes Kommune
1.06 OV Ejbyvænge, Skovlunde Naturpark Ballerup, Glostrup
1.07 OV Ejby Mose Glostrup
1.09 OV Mileparken Ballerup, Herlev
1.10 OV Hanevad bassin Ballerup, Herlev
1.18 OV Grøndalsparken København, Frederiksberg
2.02 SB Skelgrøften, Ballerup Fritidslandskab Ballerup
2.05 SB Skovlunde Naturpark Ballerup
2.06 SB Ejby Mose Glostrup
2.07 SB Mileparken Ballerup, Herlev
Periode 3: 2029-2033
Id Delprojekter, der igangsættes Kommune
1.03 OV Ballerup Fritidslandskab Ballerup
1.04.2 OV Vestskoven Albertslund
1.11 OV Krogebjergparken, Stadionparken Rødovre, København
1.12.1 OV Damhusengen København
1.12.2 OV Damhussøen København
1.13 OV Vigerslevparken 1 København
2.09 SB Stavnsbjerg Allé Gladsaxe
6.02 VU Vigerslev 1 København
Periode 4: 2034-2038
Id Delprojekter, der igangsættes Kommune
1.04.1 OV Bymoserenden Ballerup, Glostrup
1.05 OV Skovlunde Naturpark Ballerup, Glostrup
1.08 OV Sømosen Ballerup, Herlev
2.04 SB Bymoserenden Albertslund, Ballerup
6.01 VU Ny Underføring langs Roskildevej København
6.06 VU Brinksikring Ndr. Ringvej til Vestvoldens Voldgrav Rødovre
6.07 VU Brinksikring Vestvoldens Voldgrav til Slotsherrensvej Rødovre, København