Proces for vedtagelsen af Kapacitetsplanen

Efter flere års forarbejde kunne samarbejdets parter i maj 2018 præsentere et endeligt forslag til Kapacitetsplan 2018. Da planen er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer sendes den i offentlig høring i 8 uger sammen med en ledsagende miljørapport. Herefter kan den endelige Kapacitetsplan vedtages og realiseringen af planens 45 projekter kan begynde. Beslutningsprocessen for Kapacitetsplanens vedtagelse ses herunder.

 • Maj 2018

  Færdig udkast til Kapacitetsplan 2018 og tilhørende miljøvurdering.
 • August - november 2018

  De 10 kommuner vedtager at sende Kapacitetsplan 2018 og miljøvurderingen i offentlig høring.
 • 30. november 2018 - 24. januar 2019

  Fælles Offentlig høring i alle 10 kommuner.
 • Februar - marts 2019

  Høringssvar samles og vurderes i et fælles høringsnotat, og der laves en sammenfattende redegørelse.
 • April - maj 2019

  Den endelige Kapacitetsplan og miljøvurdering godkendes i de 10 kommuner og deres forsyningsselskaber
 • Maj 2019 -

  Gennemførelse af Kapacitetsplanens ca 40 delprojekter kan begynde.
 • 2019 - 2023

  Igangsættelse af delprojekter i den første 5-års periode.
 • 2024 - 2038

  Igangsættelse af de resterende delprojekter.