Kapacitetsprojektet har taget udgangspunkt i en Samarbejdsaftale, der blev indgået den 10. juni 2014. Efterhånden som arbejdet skred frem, er Samarbejdsaftalen suppleret med tillægsaftaler.

Aftalesystemet

GENERELLE SAMARBEJDSVILKÅR – SELSKABER OG KOMMUNER
Fase 0 Projektaftale
Bilag 1: Tidsplan
Bilag 2: Omkostnings-fordeling
Fase 1 Samarbejdsaftale (”Aftalen”)
Bilag 1: Rambølls rapport om kapacitetsudnyttelse. Aftalen erstatter Projektaftalen, som herved bortfalder.
Samarbejdsaftalen (10. juni 2014)
Fase 2 Håndtering af landvæsenskommissionskendelserne, fælles administrationsgrundlag og fordelingsnøgle:
Aftaletillæg 1 inkl. bilag 1, 2 og 3
Bygger ovenpå Aftalen.
Bilag 1: Spildevandsplaninput
Bilag 2: Udledningskrav
Bilag 3: Omkostningsfordeling for anlægsprojekter
Fase 3 Fordeling af omkostninger til drift og vedligehold:
Aftaletillæg 2 til Aftalen
Bygger ovenpå Aftalen.
(Fordeling af omkostninger til vandløbsvedligeholdelse)

Aftaletillæg 3 (bortfaldet og erstattet af Aftaletillæg 4)
Vedtagelse af kapacitetsplan2016 og rammer for gennemførelse

Fase 4 Kapacitetsplanen

Vedtagelse af Kapacitetsplan 2018 og rammerne for gennemførelsen af planens delprojekter:

Aftaletillæg 4 inkl. bilag 2, 3 og 4
Bilag 1 Kapacitetsplan 2018
Bilag 2 Fordelingsnøglen ved tiltrædelse af Aftaletillæg 4
Bilag 3 Igangsættelsesdokument
Bilag 4 Udførelsesdokument

Fase 5 Implementering og evaluering
ETABLERING
Fase 5 Igangsættelsesdokument (er) for de enkelte Anlægsprojekter.
Udformning, etablering, budget, tidsplan m.v. (ej drift).

Medfinansieringsaftale(r) for de medfinansieringsprojekter.
Rammer for styring, udformning, etablering, budget, tidsplan mv.
Indeholder også vilkår om drift.

DRIFT
Fase 5 Udførelsesdokument(er):
Rammerne for driften af Parternes fælles anlæg, styringsprogram mv.
MYNDIGHEDSOPGAVE
Fase 5 Vandløbsregulativ (Initiativet udspringer af Aftalen og Aftaletillæg).
Udformning på grundlag af vandløbslovens regler. Opgør med LVK.
Spildevandsplanbestemmelser (udspringer af Aftaletillæg).
Fælles rammer for serviceniveau mv. Opgør med LVK.