Kapacitetsplanens mange delprojekter skal gennemføres af lokale delprojektgrupper, der sammensættes med de relevante medarbejdere fra delprojektets lokale forsyninger og kommuner. Kapacitetsprojektet har derfor vedtaget fælles retningslinjer og krav der skal sikre at delprojekterne tilsammen opfylder Kapacitetsplanens formål.

Projektkatalog

Delprojekterne og deres løsningsprincipper er nærmere beskrevet i Projektkatalog 2018. Heraf fremgår kritisk kote og volumen for hvert delprojekt.

› Projektkatalog 2018

Modningsfasen

Ved modning af delprojekterne gennemføres de første vurderinger af delprojektets levedygtighed. Modningshåndbogen sikrer, at projektet kommer igennem de relevante overvejelser på en systematisk måde. Det handler om at vurdere allerede eksisterende viden om fx delprojektets jordbundsforhold, forhold til naboer, arealanvendelse, sammenhæng med andre projekter, med videre.

Modningshåndbogen beskriver. hvad modningsfasen skal indeholde:

› Håndbog modningsfase

Opstartsskabelonen skal udfyldes ved opstart af modningsfasen for hvert delprojekt:

› Håndbog Bilag A Opstartsskabelon

Afrapporteringsskabelonen skal udfyldes ved afrapporteringen af modningsfasen.

› Håndbog Bilag B Afrapporteringsskabelon

Slideshowet kan bruges af Delprojektlederen til at kommunikere om delprojektet til delprojektgruppen eller interessenter.

› Slideshow Bilag C til modningsfasen

Planlægningsfasen

Kapacitetsprojektet har udarbejdet en Planlægningshåndbog, der skal føre delprojekterne fra modning og videre gennem planlægningsfasen. Håndbogen sikrer, at delprojektet udvikles på baggrund af alternative udformninger, og at der ved planlægningens afslutning tages et valg om en konkret udformning, der lever op til Kapacitetsplanens krav. Planlægningsfasen afsluttes med et dispositionsforslag for den valgte løsning.

Håndbogens Hovedokument beskriver overordnet emner, som skal undersøges i planlægningsfasen:

› Håndbogens Hoveddokument

Håndbogens Plankatalog uddyber særlige fagområder inden for hydraulik, sikkerhed og sundhed, mv.:

› Håndbogens Plankatalog

Håndbogens Appendiks 1 indeholder oplysninger om projektorganisation og samarbejde til brug ved planlægningens start:

› Håndbogens Appendiks 1

Håndbogens Appendiks 2 er en tjekliste der afslutter planlægningen og som bruges ved Kapacitetsprojektets beslutning om at delprojektet kan fortsætte til forprojektering:

› Håndbogens Appendiks 2